งานประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำป

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษต

ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต ส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60

ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต ส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการจัดประชุมทา

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ จากคณะประมง ประจำปี 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ จากคณะประมง ป

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมส่งข้อเสนอ

Subscribe to งานวิจัยและนวัตกรรม