ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในโอกาสได้รับรางวัล “The People Awards 2024”

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

Subscribe to ประชาสัมพันธ์