กำหนดวัน สถานที่ และรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทางประมง ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

กำหนดวัน สถานที่ และรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทางประมง ในงานเกษตรแฟร์

Subscribe to ประชาสัมพันธ์