กำหนดการ
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์ 
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์

.............................

08.00 - 08.30 น.        :  ลงทะเบียน
                                 :  รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 10.30 น.        :  พิธีวางพวงมาลา
                                 :  คณบดีคณะประมง  กล่าวสดุดี
                                     และเชิญชวนสำรวมจิตรำลึกถึงคุณูปการศาสตราจารย์บุญ  อินทรัมพรรย์
                                  :  ลำดับการเข้าวางพวงมาลา
                                     -  องคมนตรี ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต 
                                     -  ทายาทศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์
                                     -  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
                                     -  กรมประมง
                                     -  หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     -  คณะประมง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
                                   :  เสร็จพิธี
10.30  น.                     :  มีนกรรำลึกพระคุณครู
11.30  น.                     :  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก.

Link สูจิบัตร
https://shorturl.asia/GQ4lB

Link แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ ประจำปี 2567
https://forms.gle/tFV71tjumeFb3d5B8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี โทร. 0 2942 8894