ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ  ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง
ติอต่อนายสามสถิตย์ หมอสมบูรณ์ Email : Sathit.mo@ku.th