????ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ????
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
สังกัดสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894