เนื้อหารายการ  :  ล่องสราญจานสง่ามาตามหาเรื่องราวของศาสตร์แห่งแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวาระครบรอบ 80 ปีเกษตรศาสตร์ ซึ่งวิทยาเขตแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านการประมง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยียุคใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมเผยแผ่ไปสู่สังคมและสร้างประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต

รับชมได้จากLinkด้านล่าง
https://www.youtube.com/watch?v=BMvnn97GKcI

Cr.ล่องสำราญจานสง่า ทีวี