เนื้อหารายการ  :  ล่องสราญจานสง่าพามาเยือนสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน เพื่อชมเรื่องราวงานวิจัยเรื่องปลานิลแปลงเพศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลานิลเพื่อจำหน่าย โดยชมขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ต้นทางจากการนำไข่ปลามาสู่ขบวนการต่างๆ จนถึงปลายทางที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาให้ความสนใจมาซื้อลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และงานบริการวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาน้ำจืดในแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องการทำประมง

รับชมได้จากLinkด้านล่าง
https://www.youtube.com/watch?v=Cg5dYSvUYPg

Cr.ล่องสำราญจานสง่า ทีวี