ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษ และสัมมนาพิเศษ ในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 สาขาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย เสวนาพิเศษ
เรื่อง "การประมงไทยสู่การพัฒนาด้านสุขภาวะอย่างยั่งยืนด้วยมุมมองจากคนในแวดวง” เวลา 9.00 – 12.00 น.                                                                สัมมนาพิเศษ
เรื่อง "Frontier Fisheries Research and Technologies towards Well-Being Sustainability” เวลา 13.00 – 16.00 น.
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง และ ถ่ายทอดการเสวนาพิเศษผ่านระบบ  Cisco Webex  และ Nontri Live  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามรายละเอียดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Link เสวนา สัมมนาประชุมวิชาการ
https://kasets.art/u34pW