ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศีกษา ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคน ทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต

ดูลายละเอียดได้จาก Link ด้านล่าง

 

Attach PDF