คณะประมง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ ได้ร่วมเขียนองค์ความรู้ทางวิชาการในหนังสือ Risk profile - Group B Streptococcus (GBS) – Streptococcus agalactiae sequence type (ST) 283 in freshwater fish

รายละเอียดเพิ่มเติม