กำหนดวัน สถานที่ และรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทางประมง ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี และคุณดวงกมล หวังแก้ว โทร. 0 2942 8894, 0 2942 8364