📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ
สังกัดสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894