ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สาขา วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894