ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ในโครงการทุนเลิศเกษตร
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จำนวน 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894