ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่งอาจารย์ สาขา วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894