สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ิ ได้ร่วมกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล (WASH THE SAND BACK TO THE SEA) กับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล (นปท.) เกาะสุรินทร์. จังหวัดพังงา และ  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่  (ศปท.)กองตรวจการประมง กรมประมง และตัวแทนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้น 150 คน  ณ พื้นที่หาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้ร่วมกันรักษาความสะอาด เพื่อความสวยงามของทะเลให้เคียงคู่กับการดำรงอยู่ของชุมชนต่อไป

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ร่วมกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล (WASH THE SAND BACK TO THE SEA) กับนปท. เกาะสุรินทร์. จังหวัดพังงา และ ศปท. จังหวัดกระบี่  โดยมีร้อยตรีประเสริฐ คงเยี้ยน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว