ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Prefectural University of Kumamoto (PUK) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566