📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894