ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา พิษวิทยาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894
-----------------------------------------------------------------------