🔊ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔊
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
-----------------------------------------------------------------------
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894