ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา สุขภาพสัตว์น้ำ
-----------------------------------------------------------------------
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
----------------------------------------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0-2942-8894
-----------------------------------------------------------------------