🔊ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔊
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สังกัดภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894