📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวื์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894