ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
-----------------------------------------------------------------------
สาขา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894