????ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์????
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
สาขา สุขภาพสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. ???? 0-2942-8894

ดาวน์โหลดใบสมัคร