📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
1. สาขา ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. สาขา การแปรรูปสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
3. สาขา อาหารฟังก์ชั่นจากสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894