????ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ????
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894
-----------------------------------------------------------------------