📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สาขา พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894