ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
-----------------------------------------------------------------------
สาขา พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0-2942-8894