ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
-----------------------------------------------------------------------
สาขา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894