ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา สุขภาพสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894
-----------------------------------------------------------------------