📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา อาหารสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894