ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
-----------------------------------------------------------------------
สังกัดสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  0-2942-8894
-----------------------------------------------------------------------