📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894