📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขา พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894