🔊ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔊
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สังกัดภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894