📢ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📢
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 📱 0-2942-8894