ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
สาขา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894