ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ
-----------------------------------------------------------------------
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894
-----------------------------------------------------------------------