????ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์????
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ???? 0-2942-8894