ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่งอาจารย์ สาขา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894