ภาพปลากัดที่ชนะการประกวด งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565
จัดโดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพโดย : คุณวิทูร บุญชู

หมายเหตุ ภาพใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่อนุญาตให้ดัดแปลงแก้ไขหรือใช้ในเชิงพาณิชย์

ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว สีเดียว กลุ่มสีอ่อน
ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว สีเดียว กลุ่มสีเข้ม
ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว กลุ่มหลากสี
ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดียว กลุ่มสีอ่อน
ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดียว กลุ่มสีเข้ม
ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง อัญมณี, นีโม,กาแล็คซี่, โค่ย
ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง กลุ่มแพทเทิร์น
ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง กลุ่มหลากสี
ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี
ปลากัดครีบสั้น หางคู่ รวมทุกประเภทสี
ปลากัดยักษ์ครีบสั้น Junior ทุกประเภทหางและสี
ปลากัดยักษ์ครีบสั้น Senior รวมทุกประเภทหางและสี
ปลากัดครีบสั้นดาวรุ่ง รวมทุกประเภทสี
ปลากัดครีบสั้น เพศเมีย รวมทุกประเภท
ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว รวมทุกประเภทสี
ปลากัดครีบยาว หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี
ปลากัดครีบยาว หางพระจันทร์ครึ่งดวง รวมทุกประเภทสี
ปลากัดครีบยาว หางคู่ รวมทุกประเภทสี
ปลากัดครีบยาว ดาวรุ่ง รวมทุกประเภท
ปลากัดครีบยาว เพศเมีย รวมทุกประเภท
ปลากัดเขียวเกษตร รวมทุกประเภท ครีบและหาง
ปลากัดสีแสด วลัยลักษณ์
ปลากัดสีฟ้าประมง (Blue fisheries) รวมทุกประเภท ครีบและหาง
ปลากัดหูช้าง รวมทุกประเภท ครีบ หางและสี
ปลากัดสีธงชาติไทย รวมทุกประเภท ครีบและหาง