นาย
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
Suriyan Tunkijjanukij
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณบดีคณะประมง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์