0952254464
นาง
กาญจนา นาคแสงทอง
kanjana naksangthong
ลูกจ้างประจำ
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
ภาควิชาการจัดการประมง
พนักงานธุรการ
0761