ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจำปี 2566
ภายใต้โครงการ KU-KU Student exchange program 2023
“Integrated Agricultural Development
for Environmental Frienly”

ในระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2566
ณ Kyoto University กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น