ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา สารสนเทศการประมง สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894
-----------------------------------------------------------------------