????ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ????
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่งที่ 1 พนักงานสถานที่
ตำแหน่งที่ 2 พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งที่ 3 พนักงานรักษาความปลอดภัย
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8894
-----------------------------------------------------------------------