ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
-----------------------------------------------------------------------
ตำแหน่งที่ 1 พนักงานสถานที่
ตำแหน่งที่ 2 พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งที่ 3 พนักงานรักษาความปลอดภัย
สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894
-----------------------------------------------------------------------