alt
ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัด สังกัดสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469