alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

สังกัด ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร. 08-5321-5469